Privacy

1. Verantwoordelijke

De ontwikkeling van de ‘Exposure app’ gebeurt in samenwerking tussen artsen van het WKZ en MEDonline. De ontwikkelaars van de app zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens die opgeslagen zijn op de server t.b.v. de applicatie.

 

2. Welke gegevens verwerkt we en voor welk doel

 

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 a) Uw naam

 b) E-mailadres

 c) Telefoonnummer

 d) Klinische gegevens van uw kind

 

2.2. We gebruiken de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 a) Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u op te nemen bij vragen en/of wijzigingen in het privacy-beleid.

 b) Klinische gegevens van uw kind om in te zetten als onderwijsmateriaal, uitsluitend te zien door artsen, tenzij anders aangegeven, zie 6.

 

3. Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende 5 jaar, behalve als er reden is om deze langer te bewaren.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 

4.1. Ter bescherming van persoonsgegevens hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor informatie rondom deze maatregelen kunt u contact opnemen met informatie@medonline.nl.

 

4.2. De persoonsgegevens worden op een lokale server opgeslagen en gepseudonimiseerd zoals bepaald in artikel 26 AVG.

 

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

 

5.1. Via het contactformulier kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

 

5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de helpdesk.

 

5.3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via privacy@medonline.nl

 

5.4.    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan de privacy manager, privacy@medonline.nl

 

6. Applicatie

 

6.1. De klinische gegevens als bedoeld in sub 2.1 zullen uitsluitend gepseudonimiseerd toegankelijk zijn voor artsen. Derden (met uitzondering van medewerkers van MEDonline) zullen deze niet in kunnen zien.

 

6.2. Er is de mogelijkheid om toestemming te verlenen de klinische gegevens als bedoeld in sub 2.1 vrij beschikbaar te maken gedurende het uploadproces. In dat geval kunnen de beelden gebruikt worden voor promotie van de app aan andere opleidingsziekenhuizen. Ook kunnen de beelden ingezet worden tijdens demonstraties aan patiëntengroepen.

 

6.3 De applicatie is bedoeld voor gebruik in meerdere ziekenhuizen binnen Europa.

 

7. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd als dat van rechtswege nodig is.  De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Bij wijzigingen die mogelijk van invloed zijn op de manier waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan zullen wij contact met u opnemen.